کتاب قلعه عقابها که توسط آلیستر مک لین نوشته شده است.که با ترجمه ی غلامحسین قراگزلو به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. او متوجه می شود که دو سرباز ظاهرا انگلیسی همچنان آلمانی می باشند. هم اکنون مشخص است که ژنرال انگلیسی قلابی بوده و یک سرخوجه آمریکایی می باشد.اهداف مهم از این عملیات نفوذ کردن به قلعه ای آلمانی می باشد. واسه ی آزاد سازی یک ژنرال آمرکایی که در درون قلعه زندانی می باشد.در اول عملیات بعد از سقوط و یکی از افراد به صورت مشکوکی پبه قتل رسیده است. آنها خود را به شهری رسانده اند که روش مهم و اساسی رسیدن به قلعه می باشد ولی تمامی دستگیر خواهند شد سرگرد اسمیت و ستوان شافر موفق به فرار می شوند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قلعه عقابها تماس بگیرید

دانلود کتاب قلعه عقابها