کتاب رمان مردی که مرده بود که توسط دیودید هربرت لارنس نوشته شده است.که با ترجمه ی پرویز داریوش به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. به سراغ سومین داستانش پسران و عاشقان درهای معروفیت به رویش باز شدند .به دید و نظر کشیدن کشمکش های خانوادگی زنده و توجه داشتن و ارائه موضوعات محلی محیط معندنچی نشین و استخراج معدن ناتینگهام شایر و دربی شایر که لارنس در آن بزرگ شده است. شهرت دی . اچ . لارنس فراز و نشیب های خیلی زیاد داشته است .ولی او هم چنان در بین نگارنده های بزرگ انگلیسی جایی در خور داشته است. لارنس در زمان مارکس گرایی دهه سی قرن بیستم به سبب نگارنده ای مرتجع محکوم شد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رمان مردی که مرده بود تماس بگیرید

دانلود کتاب رمان مردی که مرده بود