کتاب داستان کوتاه نیمه شب که به دست ژواکیم ماریا ماشادود آسیس نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. او یکی از معروف ترین نویسندگان آمریکای لاتین است. ژواکیم ماریا ماشادود آسیس در سال هزار و هشتصد و سی و نه در برزیل متولد شده است و در سال هزار و نهصد و هشت چشم بر جهان بست. از اثرهای مشهور او می توان دون کاسمورو و میراث کیناس بوربا و گورنبشته‌ای برای پرندگان کوچک و عیسی و یعقوب را نام برد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان کوتاه نیمه شب تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان کوتاه نیمه شب