کتاب گرگ های دوندر که با قلم احمد ضیا سیامک هروی نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. پاهایت را از روی سینه ام بر دار.درد در سینه ام پیچ می خورد. قفسه سینه ام دارد از جا در می آید و استخوان هایش از بین دارد می رود و خرد می شود. طاقتم دیگر به آخر رسیده است . پایت را از روی سینه ام بردار و آن روز ها را از یاد ببر.که تفنگت بودم و چوب دستت بودم و سنگت بودم. گفتی بزن زدم.گفتی از بین ببرش بردم. گفتی زنده به خاکش کن کردم. گغتی لالش کن کردم. گفتی نجاتش بده دادم.گفتی بدزدش کردم.این کتاب داستانی است تلخ با زبان شیرین اثر احمد ضیا سیامک هروی نویسنده و شاعر مشهور افغان می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب گرگ های دوندر تماس بگیرید

دانلود کتاب گرگ های دوندر