کتاب داستان خاطرات یک استاد که توسط آنتوان چخوف نوشته شده است.که با ترجمه ی علی پاک بین به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. نیکلا اسپانویج اونتل که در زمانی استاد مشهوری بوده است.در حال حاضر و در آستانه مرگ خود خاطراتش را تعریف می نمود.او از تعداد بسیار کم انسانهایی که در سرنوشتش در رفت و آمد می باشند حرف زده است. زن و دخترش و دوستان و هم زمانه های خودش و از تمام مهم تر کاتیا دختر یکی از دوستانش که سرپرستی او را بر عهده گرفته بوده است.در گام به گام این رمان نیکلا درباره ی علوم و سقوط آن حرف می زنند در باره ی اوضاع اسفناک ادبیات و تاتر در روسیه و گفتنی مرگ استاد آخر عزت و سربلندی علم در روسیه و شکست کاتیا در تاتر نقطه شروع سقوط تاتر است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان خاطرات یک استاد تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان خاطرات یک استاد