کتاب مثل یک کابوس بد که توسط هاینریش بل نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. هاینریش بل بیست و یک دسامبر هزار و نهصد و هفده در شهر کلن متولد شده است. در بیست سالگی بعد از اخذ دیپلم در داخل کتابفروشی مشغول به کار شده بوده است. ولی سال بعد در آن وقت با شروع جنگ جهانی دوم به خدمت سربازی فراخوانده شده است و تا سال هزار و نهصد و چهل و پنج را در جبهه‌های جنگ سپری نموده است. بسیاری از زمان خدمت سربازی او در جبهه‌های شرق آلمان می باشد و در آخر جنگ هم به جبهه فرانسه اعزام شد که در آنجا واسه ی چندین ماه به اسارت متفقین گرفته شده است.او در سال هزار و نهصد و چهل و دو با آن ماری سش ازدواج کرد که نخستین فرزند آنها به اسم کرسیتف بر اثر بیماری فوت کرد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مثل یک کابوس بد تماس بگیرید

دانلود کتاب مثل یک کابوس بد