کتاب دوزخ که توسط خورخه لوئیس بورخس نوشته شده است.و با جلد شومیز چاپ شده است. معروفیت او بسیار به سبب نگاشتن داستان کوتاه می باشد.او هیچ وقت به صورت ادبی داستان علاقه‌ای نداشت. رمان کوتاه‌های او انقلابی در فرم داستان کوتاه کلاسیک انجام کرده است. پس از مدتها انتقاد کنندگان از او به موجب نگارنده ی پست مدرن اسم بردند. با آنکه بارها نامزد جایزه نوبل ادبیات شده است. ولی هیچ وقت آن را نگرفته است. بعضی از اثرهای او همچنان به فارسی ترجمه شده است. بینایی بورخس در سپری شدن این سال ها رو به تحلیل گذاشت و وقتی که در هزار و نهصد و پنجاه و پنج ریاست کتابخانه ی ملّی به او داده شده است. بینایی اش را به صورت کامل از دست داده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دوزخ تماس بگیرید

دانلود کتاب دوزخ