کتاب نور درخشان او که توسط دانیل استیل نوشته شده است.که با ترجمه ی لیلی کریمان به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. در سال هزار و نهصد و هشتاد و یک یکی از دانشگاهای امریکا از او به سبب یکی از ده زنی که دنیا را تحت تاثیر خود انجام داده است اسم برد و نیویورک تایمزنیز در سال هزار و نهصد و هشتاد و چهار نوشته ی او را جز ده اثر پر فروش دنیا قرار داده است.در اثرهای دانیل خانواده پر جمعیت و افراد آن که هر یک سرنوشت متفاوت داشته است. نویسنده دانیل استیل در سال هزار و نهصد و چهل و نه داخل کشور امریکا در شهر نیو یورک متولد شده است.او هر چند که در امریکا متولد شده شده است.ولی قسمت بزرگ کودکی اش را در فرانسه سپری نموده است . تقریبا تا منتشر شدن هفتمین کتاب دانیل استیل کسی به ظاهر شده یک نگارنده بزرگ متوجه نشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نور درخشان او تماس بگیرید

دانلود کتاب نور درخشان او