کتاب رمان سرزمین آدمیان که با قلم آنتوان دو سنت اگزوپری نوشته شده است. با جلد شومیز منتشر شده است. نویسنده ی مشهور آنتوان دو سنت اگزوپری در همه ی کتاب های خود از رویدادهای که بر او در ضمن پرواز سپری شده است با لحنی شاعرانه صحبت می کرده است.از ارتباط آدم ها با یکدیگر به گفت و گو پرداخته است. شاید می شود بحث وجود باریتعالی را در ارتباطات آدمیان با هم دیگر جستجو می نموده است. تلاش او تمام وقت واسه ی پیدا کردن یا تشکیل ارتباطی از اینگونه می باشد. در تمام صفحات اول کتاب سرزمین آدمیان چنین ذکر شده است که شب تاریکی که در آن شب روشنائی هایی چند پخش شده در صحرا می درخشیدند هر یک از این روشنایی ها در این اقیانوس تاریکی موجبات بر وجود انسانی است.در این کانون کتاب مطالعه می نماید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رمان سرزمین آدمیان تماس بگیرید

دانلود کتاب رمان سرزمین آدمیان