کتاب اپرای چهار پنی که توسط برتولت برشت نوشته شده است.که با ترجمه ی حمید محوی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است.نویسنده مشهور برشت در ادبیات و هنر به تعهد اجتماعی اعتقادات بود و قلم خود را در خدمت مبارزه کردن با نابرابری ها و ناروایی های اجتماع نهاده شده است. او با نوشتن رشته ای از مقالات نظری مکتب تازه ای در تئاتر اساس و پایه گذاشته که تئاتر اپیک یا تئاتر روایی نموده و مطالعه می شود. نویسنده برشت به سال هزار و هشتصد و نود و هشت در اوگسبورگ در ایالت بایر در جنوب آلمان متولد شده است. بعد از آخر جنگ جهانی اول از سال هزار و نهصد و نوزده منتشر شده است شعرها و نمایشنامه های خود پرداخته است و به زودی به معروفیتی فراگیر رسیده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اپرای چهار پنی تماس بگیرید

دانلود کتاب اپرای چهار پنی