کتاب داستان تفنگ های ننه کارار که توسط برتولت برشت نوشته شده است.که با ترجمه ی فریدون ایل بیگی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. او در حال حاضر خواسته است که به هر اندازه شده فرزندان خود را از جنگ بسیار دور نگه دارد .ولی وقتی که فاشیست ها یکی از فرزندان او را به صورت فجیعی می کشند .کارار تصمیمات بسیار خطرناکی می گیرد. نویسنده برتولت برشت ‏ متولد شده در سال ده فوریه هزار و هشتصد و نود و هشت درگذشته چهارده اوت نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر و شاعر آلمانی سوسیالیست و کمونیست بوده است.نگارنده در تفنگهای ننه کارار به داستانهای زنی پرداخته است که شوهرش در جنگ بر ضد فاشیست های اسپانیا کشته شده می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان تفنگ های ننه کارار تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان تفنگ های ننه کارار