دانلود کتاب غرش طوفان اثر الکساندر دوما ترجمه دبیح الله منصوری

 در آغاز ماه آوریل سال 1784 میلادی سه ساعت و ربع بعد از ظهر مارشال دو ریشلیو آشنای قدیمی ما که در کتاب ژوزف بالسامو به خوانندگان معرفی شد بعد از اینکه رنگ ابروی خود را شست و به صورت خویش در آینه که پیشخدمت وی نگاه داشته بود نگریست.
با اشره ای پیشخدمت را مرخص کرد و از جا برخاست و قبل از اینکه پیشخدمت از اطاق خارج شود گفت : بگویید خوانسالار بیاید.
طولی نکشید که خوانسالار که لباس رسمی شغل خود را پوشیده بود وارد شد و سر فرود آورد و ریشلیو گفت : امیدوارم همان طوری که دستور دادم برای من شام خوبی تهیه کرده باشید.
خوانسالار گفت : بلی آقار .ریشلیو گفت : آیار از صورت میهمانان مطلع شدید؟ خوانسالار گفت بلی اقا من شماره انها را به خاطر سپردم و می دانم که 9 نفر هستند و 9 سرویس باید برای انها مهیا بشاد.

دانلود کتاب غرش طوفان که به دست الکساندر دوما نوشته شده است.که با ترجمه ی ذبیح الله منصوری به انجام رسیده است.

. داستان غرش توفان ادامه نوشته ی ژوزف بالسامو و توضیحات تاریخ فرانسه در دوران لوئی شانزدهم و شیوه ی صورت گیری و نهایتا انقلاب فرانسه در قالب یک داستان دوک شگفت زده برگشت و دید و نگاه به خانم دوپاری افتاده است و با مسرتی بسیار که معلوم نمی باشد طبیعی یا ساختگی باشد.

فرمود که آه کنتس عزیزم .شما همانند تمام وقت زیبا و شاداب هستید و متشکرم که از تمام زودتر آمدید.دوپاری گفت دوست مهربانم .من به صورت تقریبی از سرما یخ زده شده ام.دوک گفت خواهش می کنم به بودوار تشریف فرما شوید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب غرش طوفان  اینجا کلیک نمایید.

 

دانلود کتاب غرش طوفان جلد اول

دانلود کتاب غرش طوفان جلد دوم

دانلود کتاب غرش طوفان جلد سوم

دانلود کتاب غرش طوفان جلد چهارم

دانلود کتاب غرش طوفان جلد پنجم

دانلود کتاب غرش طوفان جلد ششم

دانلود کتاب غرش طوفان جلد هفتم