کتاب مجموعه داستانهای کوتاه هورلا که توسط گی دو موپاسان نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. هورلا نمونه جمع شده از دوموپاسان نگارنده ی قرن نوزدهم فرانسه و از پیش‌گامان رمان کوتاه است. رمان گردن‌بند که در این نمونه جمع شده نمی باشد از معروفترین رمانهای کوتاه دنیا به حساب می‌آید. چه روز شگفت انگیزی می باشد.همه ی صبح را روی علفهای روبروی منزلم زیر سپیدار بزرگ الجثه ای که علفزار را در پناه سایه خود گرفته است دراز کشیدم. من این سرزمین و زیستن را دوست می دارم.برای آنکه در آن بزرگ شده ام. ریشه ای عمیق و دلنشین که یک مرد را به سرزمینی که اجدادش در آن به جهان آمده و از بین رفته اند به آنچه مردمانش فکر می کنند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مجموعه داستانهای کوتاه هورلا تماس بگیرید

دانلود کتاب مجموعه داستانهای کوتاه هورلا