کتاب مالون میمیرد که توسط ساموئل بکت نوشته شده است.که با ترجمه ی سهیل سمی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. داستان و قصه گو نخست شخص رمان مالون می‌میرد در یک اتاق روی تختی دراز نموده است و منتظر فوت شدن است. مرگ به عناوین محور مهم رمان با اسم خود داستان آغاز شده و در نخستین جمله‌ی کتاب با نیروی خویش را نمایان می سازد .آنجایی که می‌خورد و دفع می‌کند. غذایش را دستی به بغل در می‌گذارد و او با عصای خیلی بلندی آن‌را به سمت خویش می‌کشد و می‌خورد. با سطل دفع همچنان همین‌کار را انجام می دهد و به گفته ی خودش آن‌چه ارزش دارد خوردن و خاک کردن می باشد. بشقاب و لگن و قطب‌ها این‌ها می باشند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مالون میمیرد تماس بگیرید

دانلود کتاب مالون میمیرد