کتاب یک روز خوب برای کانگوروها که توسط هاروکی موراکامی نوشته و با ترجمه غزال رمضانی انجام شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن یازده عدد است. نمونه جمع شده رمان بید کور و زن خفته برگرفته از بیست و چهار داستان کوتاه از نگارنده ی مشهور ژاپنی هاروکی موراکامی است. که تا حال حاضر به طور تکمیل شده به نشر نرسیده است. در این نمونه جمع شده که مترجم به عناوین منظومه ی موراکامی چاپ کرده است. هر دفعه یک رمان به طور جداگانه به نشر الکترونیک در خواهد آمد. یک روز خوب برای کانگوروها عنوان ششمین داستان از این نمونه جمع شده می باشد که به نشر الکترونیک در آمده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب یک روز خوب برای کانگوروها تماس بگیرید

دانلود کتاب یک روز خوب برای کانگوروها

 

برگرفته از سایت مای بوک