کتاب سلطان باتری که توسط آراویند آدیگا نوشته و به دست شعله آذر ترجمه شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن یازده عدد است. اثر فوق چاپ شده در ماهنامه ادبیات داستانی چوک شماره بیست و پنج سال نود و یک است.قصه ای کوتاه از آراویند آدیگا یکی از تگارنده های کچل خوشتیپ داستان ببر سفید که نخستین بار در سال دو هزار و هشت در گاردین چاپ شده است.با گام های تند به سوی گنبد درگاه حرکت می کرد.زیر یک بازو چهارپایه چوبی تاشو نشسته بود و در دست بعدش یک کیف قرمز با آلبوم عکس و چند عدد شیشه قرص سفید بود. به درگاه رسید و در آخر دیوار و بی دقت به صف زیاد گداها حرکت کرد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سلطان باتری تماس بگیرید

دانلود کتاب سلطان باتری

 

برگرفته از سایت مای بوک