کتاب دیروز که توسط هاروکی موراکی نوشته شده و به دست گیل آوایی و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن صد و سی و نه عدد است.هاروکی موراکامی به دنیا آمده در سال هزار و نهصد و چهل و نه از مشهورترین نگارنده های حال حاضر ادبیات ژاپن و دنیا است.طیف مطالعه کنندگان موراکامی را همه ی گروه های سنی از نوجوان شانزده ساله گرفته تا میانسال پنجاه و شصت ساله را شامل می شود.قصه ی کوتاه او به صورت مداوم در انتشارات معتبری نظیر نیویورکر و گرانتا و هارپرز و پلؤشرز منتشر شده است.نوشته های خود موراکامی همچنان که زیادتر از سی عنوان کتاب رمانی و غیر داستانی را شامل شده است به شانزده زبان جهان ترجمه شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دیروز تماس بگیرید

دانلود کتاب دیروز

 

برگرفته از سایت مای بوک