کتاب قصه هایی برای پدران فرزندان نوه ها که توسط پائولو کوئلیو نوشته و ترجمه آرش حجازی می باشد و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن صد و چهل و شش عدد است. قصه‌هایی‌ پرحکمت‌ از تمامی دنیا که‌ نسل‌ به‌ نسل‌ به‌ ما رسیده‌ می باشد. داخل قصه های‌ این‌ نمونه جمع شده از پائولو کوئلیو واقع‌گرایی و عرفان و تمثیل‌ را در هم‌ آمیخته است.این نگاشته و داستان‌هایی ساده و شفاف می باشد که طیف بزرگی از مطالعه کنندگان را شامل می شود. داستان هایی که پدران واسه ی فرزندان و نوه‌های خود نقل نموده اند و با آن معارف را به نسل بعد انتقال داده اند. کوئلیو این حکایات را از زبان حسن بصیری و کنفوسیوس و سعدی و حلاج و گاندی و ملانصرالدین و شمس تبریزی ذکر کرده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قصه هایی برای پدران فرزندان نوه ها تماس بگیرید

دانلود کتاب قصه هایی برای پدران فرزندان نوه ها

 

برگرفته از سایت مای بوک