کتاب میخانه ی بی خواب که توسط مهدی فرجی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن صد و چهل و دو عدد است. این نمونه جمع شده مشتمل بر پنجاه و پنج غزل و یک غزل مثنوی عاشقانه ی لطیف و زیبا می باشد. میخانه ی بی خواب هفتمین نمونه جمع آوری شده از شعر مهدی فرجی یکی از شاعران کاشانی می باشد.که بعد از شش نمونه هزار اسم قلم خورده است و چشم های تو باران و ای تو راز روزهای انتظار و روسری باد را تکان می داد و زیر چتر تو باران می آید و شب بی شع به دوستداران شعر کلاسیک عرضه شده می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب میخانه ی بی خواب تماس بگیرید

دانلود کتاب میخانه ی بی خواب

 

برگرفته از سایت مای بوک