کتاب داغ ننگ که توسط ناتانیل هاوثورن نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن دویست و شصت صفحه است. داستان داغ ننگ یا حرف آتشین یا حرف سرخ فام کتاب مشهور و شاید شاهکار نگارنده ی آمریکایی ناتانیل هاوثورن می باشد که در سال هزار و هشتصد و پنجاه به چاپ رسیده است. رمان در شهر بوستون در اجتماع بسیار مذهبی و پیوریتن ایالت ماساچوست آمریکا در قرن هفدهم رخ داده است .داستان دباره ی زن جوانی می باشد به اسم هستر پرین که به دلیل انجام به گناه زنا محکوم به تن داشتن داغ ننگ یا حرف سرخ که روی سینه زناکاران میشده و در حقیقت حرف اول کلمه به مفهوم زناکار است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داغ ننگ تماس بگیرید

دانلود کتاب داغ ننگ

 

برگرفته از سایت مای بوک