کتاب نماد گمشده که توسط دن براون نوشته و با ترجمه محمد عباس آبادی انجام شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن هفتصد صفحه است. این دفعه همچنان فرقه ماسونی دستمایه مهم و اساسی رمز و رازهای نوشته هستند و شخصیت‌ها در کوشش واسه ی دست پیدا کردن به اندیشه ی اسرارآمیز نیاکان بزرگ بشریت و می بایست تلاش کنند تا رمزهای هرم ماسونی را تفسیر نمایند. تفکری که به گفته متن و مطالب قدیمی و نیرویی خدای‌گونه به انسان داده شده و او را همردیف پر.ردگار قرار داده است و در نهایت همچنان سرشت این دانش یا حداقل ماهیت آن واسه ی خواننده روشن است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نماد گمشده تماس بگیرید

دانلود کتاب نماد گمشده

 

برگرفته از سایت مای بوک