کتاب آخرین شاگرد که توسط جوزف دلانی نوشته شده و با ترجمه سعید صالحی انجام شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن دویست و هفده صفحه است. گرگوری پیر سال‌ها مناطق را از شر موجودات پلید نجات داده است و حالا در دوران پیری می بایست جانشینی منتخب نماید. ولی چه انسانی از بیست و نه شاگردش برخی شایستگی نداشته و برخی دیگر جان سالم به در جنگند. حالا نوبت توماس داخل آخرین شاگرد و امیر گرگوری می باشد. آیا توماس متفاوت جادوگرها را دقت شده است و آیا به خطر دختراهایی که کفش‌های نوک‌ تیز داشته دقت دارد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آخرین شاگرد تماس بگیرید

دانلود کتاب آخرین شاگرد

 

برگرفته از سایت مای بوک