کتاب مردی در تاریکی که توسط پل استر نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن دویست و بیست صفحه است. نگارنده مشهور پل استر که دیگر احتیاجی به معرفی نداشته است. او نویسنده ی آمریکایی که معروفیت و محبوبیتش در کشورهای اروپایی بسیار زیاد از محل زندگی اش بروکلین می باشد.او در داستان های به صورت عمومی کوتاهش دید و نظر متفاوتی به کشورش و در آخر به دنیا اطرافش داشته است و بی هیچ اعراقی می شود گفت که او یکی از نگارنده های تراز اول ادبیات امروز می باشد. استر در داستان مردی در تاریکی همچنان جهانی را می آفریند که ساخته نظر خاص خویش است .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مردی در تاریکی تماس بگیرید

دانلود کتاب مردی در تاریکی

 

برگرفته از سایت مای بوک