کتاب خون آشام مرموز که توسط ال.جی.اسمیت نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن صد و بیست و شش صفحه است. داخل این نوشته رمان درباره ی دختری می باشد که با مادر و برادر و پدر خوانده اش زندگى مى نماید.او به این موضوع پی میبرد که بیماری اى داشته که مرگش حتمی می باشد. اما یکى از دوستانش به اسم جیمز که کمى مرموز است مى خواهد جانش را نجات دهد و به اجبار به او می گوید که او یک خون آشام می باشد ولی چیز ها آنگونه که جیمز خواسته است پیش نخواهد رفت .ادامه داستان را در لینک زیر مطالعه .نمایید

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب خون آشام مرموز تماس بگیرید

دانلود کتاب خون آشام مرموز

 

برگرفته از سایت مای بوک