کتاب بادبادک باز که توسط خالد حسینی نوشته و با ترجمه ی مهدی غبرائی انجام شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن سیصد و دوازده صفحه است.اثر بادبادک باز یا همان کاغذپران اولین نوشته ی چاپ شده توسط نگارنده ی افغانی آقای خالد حسینی به زبان انگلیسی می باشد. در سال دو هزار و هفت میلادی فیلمی بر پایه ی همین اثر ساخته شده است.رمان از زبان امیر تعریف می گردد.امیر یک نگارنده ی افغانی از قبایل پشتون می باشد و داخل کالیفرنیا زندگی می کند. که واسه ی نجات دادن یک کودک به افغانستان باز می گردد.افغانستانی که در دست حکومت ظالمانه ی طالبان می باشد و یکی از دشوارترین زمان تاریخ چند هزار ساله‌ی خویش را می گذراند و به دلیل سفر کردن به افغانستان امیر قصه ی سرنوشت و اتفاقات افتاده ی خود را شرح می دهد.این داستان درباره ی رفاقت امیر با حسن پسر شیعه ای می باشد که امیر در سن دوازده سالگی به دوست نزدیک خود خیانت می نماید و این گناه تا همیشه مثل یک خوره به جانش افتاده و حتی بهترین و زیباترین زمان و لحظات زندگی را واسه ی او سخت و دشوار کرده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بادبادک باز تماس بگیرید.

دانلود کتاب بادبادک باز