کتاب به سوی فانوس دریایی که توسط ویرجینیا وولف نوشته و با ترجمه ی صالح حسینی انجام شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن دویست و سی و هشت صفحه است. به سوی فانوس دریایی داستانی می باشد از ویرجینیا وولف که قصه ی خانواده ای به اسم رمزی و ملاقات آن‌ها از جزیره اسکای یا همان آسمان داخل اسکاتلند میان سال‌های هزار و نهصد و ده تا هزار و نهصد و بیست را تعریف می نماید.رمان از سه قسمت به وجود آمده است .قسمت نخست که زیادترین صفحات اثر را شامل می شود به اسم پنجره است.پنجره معنی و مفهوم گوناگونی دارد. شاید پنجره‌ای واسه ی ما برای آشنا شدن با قهرمانان رمان و یا شاید پنجره‌ای واسه ی دلاوران اثر تا از آن بتوانند به فانوس دریایی رسند.و شاید خود رمان که با داستان گوهای گوناگون و به صورت دیگر از پنجره‌های گوناگون دیگری تعریف خواهند شد.زندگی دونه دونه افراد رمان با تفصیلی باورنکردنی از زبان خود گفته می‌شود. سرنوشت و تعریف نمودن تمامی آن‌ها در خانم رمزی به اشتراک رسیده که حلقه ی متوسل شده ی به همه قهرمانان اثر است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب به سوی فانوس دریایی تماس بگیرید.

دانلود کتاب به سوی فانوس دریایی