کتاب بیلیارد در ساعت نه و نیم که توسط هاینریش بل نوشته و با ترجمه ی کیکاووس جهانداری انجام گرفته است.که دارای سیصد و بیست و هشت صفحه می باشد.در داخل اثر سه نسل از خانواده فهمل مورد تحقیق و پژوهش انجام می گیرند. پدربزرگی که با درست کردن کلیسایی بسیار معروف می شود.و پسری که کلیسا را با بمب از بین می برد و نوه ای که در حال انجام بازسازی و درست نمودن آن کلیسا می باشد.هر یک از آنها انگیزه مورد نظر خویش را داشته اند.انگیزه فردی در زمان پیش از جنگ و در هنگام جنگ و در عصر بعد از جنگ نمونه ی نماد وجود داشته از جنگ و دین در سرنوشت هر یک از انسانهاست.دلاور قصه ی ما هر روز ساعت نه و نیم تا یازد داخل هتل بیلیارد بازی می نماید. هر اندازه که اهداف اصلی او بازی کردن نمی باشد و هدف مهم او نگاه کردن و دنبال نمودن حرکات توپها و نظم و یک راه دقیق و به یاد آوردن رویدادهای قدیم و کهن است.درباره ی سبک نگارنده هم قابل ذکر می باشد که مقدار زیادی داستانگو در حدود چهارده عدد وجود دارند که هر کدام هم به شکلی اول شخص داستان را دنبال می نماید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بیلیارد در ساعت نه و نیم تماس بگیرید.

دانلود کتاب بیلیارد در ساعت نه و نیم