کتاب مرشد و مارگاریتا که توسط میخائیل بولگاکف نوشته و با ترجمه ی عباس میلانی انجام گرفته است.که دارای چهارصد و پنجاه و شش صفحه می باشد.داستان مرشد و مارگاریتا کتابی روسی که نگاشته ی میخائیل بولگاکف می باشد که از معروفترین رمان او است .به اعتقاد خیلی از افراد این نوشته از مشهورترین و بزرگ‌ترین اثرهای ادبیات روسیه یا همان شوروی در سده بیستم به حساب می آید. زیادتر از صد اثر و مقاله درمورد این کتاب نوشته شده است.بولگاکف نگاشتن این داستان را در سال هزار و نهصد و بیست و هشت شروع نمود و نخستین نسخه خطی او را بعد از گذشت دو سال به دست خویش آتش زد.دلایل این عمل به احتمال زیاد نا امید شدن او به موجب شرایط خفه شده آن دوران متحد بودن جماهیر شوروی می باشد.در سال هزار و نهصد و سی و یک بولگاکف هم اکنون کار کردن به روی این داستان را شروع نمود و پیش نویس دوم او در سال هزار و نهصد و سی و پنج به آخر رسید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مرشد و مارگاریتا تماس بگیرید.

دانلود کتاب مرشد و مارگاریتا