کتاب زندگی پی که توسط یان مارتل نوشته و با ترجمه ی گیتا گرگانی انجام گرفته است.که دارای چهارصد و هفتاد و نه صفحه می باشد.اثر زندگی پی‏ اسم رمانی می باشد که نگاشته ی یان مارتل بوده که در سال دو هزار و یک در کانادا چاپ شده است. رمان زندگی پی اثری می باشد که درمورد مذهب و وحشت و طبیعت و مقاومت تمام نشدنی آدمی است.زندگی پی درباره ی پسرک جوانی با اسم پی پاتل پسر مردیست که صاحب باغ وحشس داخل هندوستان می باشد . پی پاتل در سن شانزده سالگی با والدین خویش از هند به سمت کانادا سفر می نماید. خانواده پی در بخش بار کشتی که ژاپنی است در بغل جانداران باغ وحش به سوی منزل نو و تازه خود مسافرت می نمایند. در وسط مسیر کشتی غرق شده و پی خود را به قایق نجات می رساند و خویش را به همراه یک کفتار و یک اورانگوتان و یک گورخر زخمی شده و یک ببر بنگال با وزن دویست کیلو گرم تنها و جدا مانده از همه پیدا می کند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زندگی پی تماس بگیرید.

دانلود کتاب زندگی پی