کتاب آدمکش کور که توسط مارگارت اتوود نوشته و با ترجمه ی شهین آسایش انجام گرفته است.که دارای ششصد و سی و شش صفحه می باشد.آدمکش کور یک رمان با موضوع سور رئالیستی می باشد که برنده ی جایزه بوکر سال دو هزار است . رمان از دو اتفاق و داستان جدا از هم به وجود آمده است . در یکی از داستان ها دختر و پسر که علاقه مند به همی را دنبال می نماییم که پسر در پس ملاقات های عاشقانه ی هم واسه ی دختر جوان یک قصه ی تخیلی تعریف می نماید و در رمان دیگر خانم سالخورده ای به اسم ایریس که در حال نگاشتن و توضیحاتی از سرنوشت و زندگی خویش و خواهرش لورا است . و در آخر دو قصه به هم دیگر متصل می شوند.لورا کوچکترین دختر خانواده می باشد که بسیار عجیب و غریب است و ایریس که خواهر بزرگ تر خانواده است با احساس مسئولیت زیاد در قبال خانواده و خواهرش می باشد. ایریس واسه ی نجات دادن خانواده خود باج می دهد و از خود گذشتگی مینماید و همسر مردی پولدار و هوس ران می شود .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آدمکش کور تماس بگیرید.

دانلود کتاب آدمکش کور