کتاب قتل در ماه عسل که توسط آگاتا کریستی نوشته و با ترجمه ی پروانه دادبخش انجام گرفته است.که دارای سیصد و هفتاد و پنج صفحه می باشد. در این نوشته پوآرو که واسه ی گذراندن تعطیلات به مصر مسافرت می نماید میفهمد که دختری در تعقیب کردن یک خانواده ی جوان می باشد .که در حال گذراندن ماه عسل خودشان هستند.دختر جوان واسه ی پوآرو صحبت کرده و تعریف می نماید که داماد نخست نامزد او بوده و در حال حاضر با بهترین دوستش عروسی نموده و به گذراندن ماه عسل خود آمده اند.و الان واسه ی انتقام گرفتن از دو شخصی که به طور کامل در قبل مورد اعتماد او بودند آمده است.دخترک جوان در تمامی مکانها به تعقیب کردن آن دو پرداخته است و با نمایان کردن خویش و از بین برن تمام چیزها شادی و خرسندی آنها از بین برده است.ولی هنگامی که عروس جوان کشته می شود تمام مسائل در هم گرده خورد و پیچیده می شود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قتل در ماه عسل تماس بگیرید..فهرست کتاب های آگاتاکریستی کلیک کن

دانلود کتاب قتل در ماه عسل