کتاب آنها به بغداد آمدند که توسط آگاتا کریستی نوشته و با ترجمه ی محمد علی ایزدی انجام گرفته است.که دارای سیصد و دوازده صفحه می باشد. سروان کرازبی بسیار شاد و خرسند و با چهره ی شخصی که چکی را به پول تبدیل کرده و متوجه شده است که مقدار پول وجود داشته در حسابش زیادتر از آن پولی می باشد که خودش در ذهنش بوده است.از بانک بیرون می رود. او مردی با اندام و قدی بسیار کوتاه و کم و بیش مقداری چاق با چهره ای به طور تقریبی سرخ و سبیلهای بسیار کلفت نظامی است. در هنگام راه رفتن خودش را به اندازه ای مغرور وار می‌گرفت. کت و شلوار پر زرق و برقی بر تن داشت . از کتاب ها و اثرهای عالی لذت فراوان می‌برد. میان مردم دیگر محبوبیت زیادی داشت. معمولا هم فردی خوشحال و خرسند با صورت معمولی بود و فقط زندگی می نمود. خصوصیات خاص و منحصر به فردی در خود نداشت. با این معنی که در شرق افرادی همانند کرازبی بسیار پیدا می‌شوند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آنها به بغداد آمدند تماس بگیرید..فهرست کتاب های آگاتاکریستی کلیک کن