کتاب سیزده نفر بر سر میز شام که توسط آگاتا کریستی نوشته و با ترجمه ی بهرام افراسیابی انجام گرفته است.که دارای دویست و نود و هشت صفحه می باشد. این رمان درمورد جین وینکلسون که بازیگر بسیار حرفه ای و زیبا و هم چنان خودخواه و مغرور می باشد. که تمام وقت از همسر خود متفر بوده است و سر زبانش این بوده کخ اگر از من جدا نشود او را خواهد کشت.او بعد از مدتی پیش پوآرو رفته و از او می خواهد که یاریش نماید.پوآرو با آنکه کارآگاه بوده اما قبول می کند که با لرد .آجور حرف بزند. و با تعجب و شگفت زدگی متوجه می شود که همسر او آقای لرد آجور با درخواست طلاق موافقت کرده و می خواهد اورا طلاق دهد. ام در روز بعد لرد آجور به قتل می رسد. حافظه های مردم به طور معمول زیاد خوب نمی باشد و تمام چیزها را بسیار زود از یاد میبرند. و یکی از آن مسائل اتفاق کشته شدن جرج‌آلفرد استی وینست مارشال بود که زمانی بر سره زبانها افتاد و پس از مدتی مردم تمام چیز را از یاد بردند . و با از یاد رفتن آن موضوعات اتفاقات دیگری جای رویدادهای قبل در ذهن مردم نقش بست.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سیزده نفر بر سر میز شام تماس بگیرید.فهرست کتاب های آگاتاکریستی کلیک کن

دانلود کتاب سیزده نفر بر سر میز شام