کتاب دست پنهان که توسط آگاتا کریستی نوشته و با ترجمه ی مجتبی عبد الله نژاد انجام گرفته است.که دارای دویست و هجده صفحه می باشد. از سمت انتشارات هرمس و در مجموعه کتابهای کارآگاه در ایران چاپ شده است. داخل این رمان آمده است که خانواده ی بارتون واسه ی به دست آوردن راحتی خود از لندن به روستایی بسیار کوچک و آرامش بخش کوچ می کنند.ولی هنوز مدت زیادی از رسیدن آنها نگذشته که متوجه ی ترس و وحشت و نگرانی های زیادی می شوند.داستان از زمانی آغاز می شود که آدمی ناشناخته سعی بر آزار مردم روستا می کند و نامه ای برای آنها می فرستد.و تمامی آنها را تهدید به پخش کردن رازهایشان در مقابل دیگران می نماید و به تمام آنها تهمت های دروغین می زند.داستان هنگامی در هم گره خورده و شگفت آور می شود که یکی از مردم روستا به موجب گرفتن یکی از این نوشته ها خود را می کشد. کتاب دست پنهان اثری مشهور است از خانم آگاتا کریستی بانوی معروف و پیشگام ادبیات پلیسی دنیا و به وجود آورنده ی شخصیت های داستانی هرکول پوارو و خانم مارپل در نوشته های خویش است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دست پنهان تماس بگیرید.

دانلود کتاب دست پنهان