کتاب تراژدی در سه پرده که توسط آگاتا کریستی نوشته و با ترجمه ی محمد علی ایزدی انجام گرفته است.که دارای سیصد و یک صفحه می باشد.این اثر با عنوان قتل در سه پرده هم اکنون ترجمه شده می باشد.سر چارلز کارترایت بازیگر قدیمی در خانه ای که کنار دریا دارد مهمانی شامی را صورت می دهد.سیزده فرد در مجلس او حاضر می شوند که یکی از این اشخاص دعوت شده هرکول پوآرو و مرد با ادبی به نام آقای ساترتوایت می باشد. اما برای آنکه فکر می‌ نمایند عدد سیزده بد یومی می آورد و شوم است و اصلا درست نیست مهمان های دعوت شده سیزده فرد باشند.به این دلیل خانم وایولت میلری که منشی سر چارلز بوده به آنجا و در کنار آنها حاضر می شود و آنها به چهارده نفر می شوند.بعد خوردن شام خدمه ای واسه ی میهمانان حاضر نوشیدنی می‌آورد ولی در وقت میل کردن نوشیدنی اتفاقی می افتد. سه فرد به صورت نا منصفانه و بی‌رحمانه‌ای کشته می‌شوند. و کسی که این کار را انجام داده آنقدر باهوش است که خوده پوآرو هم اعتراف می نماید امکان مسموم شدن او هم زیاد بوده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تراژدی در سه پرده تماس بگیرید.فهرست کتاب های آگاتاکریستی کلیک کن..