کتاب روح سرگردان که توسط آرتور سی کلارک نوشته و با ترجمه ی محمد قصاع انجام گرفته است.که دارای دویست و هشت صفحه می باشد.نویسنده ی اثر فوق آرتور سی کلارک در سال هزار و نهصد و هفده داخل سامرست انگلستان متولد شده است و و درس خود را در زمینه ی ریاضی و فیزیک به اتمام رسانده است. او در واقعیت اندیشمند و فیلسوف مشهوری که در خصوص رادار به انجام دادن و گذاشتن ماهواره‌ها در مدار کره زمین پیشتاز دانشمند و متفکر دانایی بوده است.او تا حال حاضر اثر و نوشته های بسیاری نگاشته است .که چند عدد از آنها جایزه های بین‌المللی برده اند.او به علاوه بر نوشتن قصه های علمی و تخیلی در خصوص علوم و اکتشافات دریایی‌اش هم اثرهای فراوانی داشته و آنکه از روی اثرهای او در حال حاضر فیلم‌ها و سریال‌های زیادی درست شده است. او در مسیر اتفاقات ذهنی خود و دوری کردن از فرهنگ غرب برای زندگی کردن به سریلانکا سفر نمود و از سال هزار و نهصد و پنجاه و شش داخل آنجا ساکن شد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب روح سرگردان تماس بگیرید.

دانلود کتاب روح سرگردان