کتاب سال اسپاگتی که توسط هاروکی موراکامی نوشته و با ترجمه ی مهلا ابراهیمی انجام گرفته است.که دارای هفده صفحه می باشد. موراکامی در دوازده ژانویه هزار و نهصد و چهل و نه داخل کیوتو ژاپن متولد شده است.او از مشهورترین نگارنده های حال حاضر ادبیات ژاپن و دنیا است.کسانی که کتابهای او را مطالعه می کنند از تمام سنین می باشند از نوجوان شانزده ساله گرفته تا میانسال پنجاه و شصت ساله را در بر می گیرد.او در سال هزار و نهصد و شصت و هشت موفق به وارد شدن در دانشگاه هنرهای نمایشی واسدا شد. در سال هزار و نهصد و هفتاد و یک با خانم خویش یوکو ازدواج نمود.در آوریل سال هزار و نهصد و هفتاد و چهار نگاشتن نخستین اثرش با اسم به آواز باد گوش بسپار به فکر و اندیشه اش رسید. در سال هزار و نهصد و هفتاد و نه نخستین داستانش چاپ شد و در همان سال جایزه نگارنده ی جدید گونزو را از آن خود نمود.او کتاب سرزمین عجیایب و آخر جهان را به انتشار رساند که جایزه جونیچی را هم گرفت.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سال اسپاگتی تماس بگیرید.

دانلود کتاب سال اسپاگتی