کتاب مرد هفتم که توسط هاروکی موراکامی نوشته و با ترجمه ی غزال رمضانی انجام گرفته است.که با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای سی و شش صفحه می باشد.در شهر کرکرههای مغازه هایشان را به پایین کشیده و منتظر آمدن طوفان شده اند. خانواده ام که از جمله و پدر و برادرم بودند از صبح خروس خون به کار کردن مشغول شدند.و همه ی حفاظهایی که برای محافظت و نگهداری کردن از خانه بودند دور منزلممان چیده و وصل شدند. مادر در همه ی زمان داخل آشپزخانه به غذا پختن برای روز مبادا و موقعیت های اضطراری بود. تمام شیشه ها و دبه هار را پر از آب کردیم و مهمترین وسایل خود را در ساکهای محکمی چیندیم تا در وقت اظطراری و خروج از شهر تمام وسایل آماده باشد. طوفان واسه ی بزرگترها یک مزاحم و تهدید به حساب می آمد. مجموعه رمان بید کور زن خفته برگرفته از بیست و چهار داستان کوتاه از هاروکی موراکامی نگارنده ی معروف ژاپنی می باشد.که در حال حاضر به طور کامل چاپ شده است. در این داستان که مترجم آن را با اسم منظومه ی موراکامی چاپ می کند. یازدهمین داستان از این رمان زیبا مرد هفتم اسم دارد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مرد هفتم تماس بگیرید.

دانلود کتاب مرد هفتم