کتاب دیوید کاپرفیلد که توسط چارلز دیکنز نوشته شده است.که با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و بیست و دو صفحه می باشد. دیوید کاپرفیلد اسم داستانی می باشد که اثر چارلز دیکنز نگارنده ی مشهور انگلیسی و همچنان اسم شخصیت مهم این رمان است. این اثر واسه ی اولین دفعه در سال هزار و هشتصد و پنجاه میلادی چاپ شده است. دیکنز این نوشته را از برخی اثرهای خود والاتر و بهتر دانسته به گمانم برای آنکه اتفاقات و رویدادهای زیاد و هیجان انگیزی در آن رخ داده است و عنصرهای قصه شامل اتفاقات سرنوشت و زندگی خود او می باشد و می شود ذکر کرد که زیادتر از دیگر داستانهای او چهره ی اتوبیوگرافی دارد. شخصیت مهم این رمان دیوید کاپرفیلد می باشد و او کودکی است که دیکنز بسیار او را دوست دارد. دیوید کاپرفیلد برای زمان تکامل هنری دیکنز است. انتقادات درمورد این اثر بسیار کمتر از آثار دیگر او می باشد. در این جا دقت نگارنده زیادتر به داستان خانگی و روحانی می باشد تا اتفاقات جامعه.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دیوید کاپرفیلد تماس بگیرید.

دانلود کتاب دیوید کاپرفیلد