کتاب اولین داستان های ایزاک آسیموف که توسط آیزاک آسیموف نوشته شده است.که با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای پونصد و پانزده صفحه می باشد. اولین داستانهایی که آیزاک آسیموف در زمان جوانیش نگاشته شده است .و تمامی آنها در مجله های داستانهای علمی و تخیلی به انتشار رسیدندشدند. به طور تقریبی تمامی این قصه ها پس از گذشت مدتها در قالب کتاب هایی برگرفته از نمونه داستان های کوتاه چاپ شدند. ولی بسیاری از آنها که از رمان و نوشته های دیگر ضعیف تر بودند و تا سی سال پس از اولین چاپشان در هیچ جا دیده نشدند. پرکاری آسیموف بسیار شگفت آور بود. او تقریبا به پانصد کتاب در زمینه ی بسیاری از موضوعات از کتاب‌های کودکان گرفته تا اثرهایی درسی نگاشت . معروفیت زیاد او به دلیل رمان های علمی و تخیلی بوده است .آسیموف هم چنان قصه هایی شگفت انگیز نگاشته است.و کتاب‌هایی درمورد نقد مسئله های درمورد فیزیک و شیمی و زیست شناسی و اخترشناسی و طنز و شکسپیر کتاب مقدس و موضوعات بسیار دیگر نوشته است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اولین داستان های ایزاک آسیموف تماس بگیرید.

دانلود کتاب اولین داستان های ایزاک آسیموف