کتاب افسانه های مغرب زمین که توسط حین کارودت نوشته شده است.که با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و هشتاد و پنج صفحه می باشد. داخل نوشته ی مصور فوق که واسه ی نوجوانان به ترجمه در آمده است .بیست و پنج داستان زیبا از افسانه‌های انسانهای کانادا با داشتن همچین این هنوانهایی منتشر شده است .در نخستین افسانه که درمورد منشا رمان ها و قصه ها می باشد آمده که پوشیائو پسری که پدر و مادر خود را از دست داده هر روز واسه ی شکار کردن پرنده به داخل بیشه زار و جنگل می‌رود.و در این روزا که آنجا می رود می فهمد سنگی در آنجا وجود دارد که داستان و قصه تعریف می کند. او هر روز آنجا رفته تا به داستانهای سنگ گوش فرا دهد.و این کار ادامه دارد تا آنکه از کار همیشگی خود گرفتن پرندگان دور می ماند.باقی واسه ی فهمیدن رفتار جدید پوشیائو او را تعقیب می کنند و از بودن همچین سنگی باخبر می شوند.و با گذشت زمان آن سنگ داستانهای بسیار زیادی تعریف می کند که در بین مردم دهان به دهان می چرخد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب افسانه های مغرب زمین تماس بگیرید.

دانلود کتاب افسانه های مغرب زمین