کتاب آنی شرلی که توسط ال.ام.مونتگمری نوشته و با ترجمه سارا قدیانی انجام است.که با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و نود و یک صفحه می باشد. نوشته ی فوق درمورد دختری به اسم آنی شرلی می باشد که پدر مادر خود را کودکی از دست داده و یتیم است. ولی بسیار روحیه ای خرسند و شاد و با انرژی دارد.که با شجاعت و اراده ی قوی به خواندن درس خویش ادامه می دهد. آنی شرلی دختریست با صورت کک مکی و چهره ی بامزه که موهای قرمزی دارد.او داخل یتیم خانه بزرگ گشته و زندگی می نماید.آنه بسیار هوش زیاد و تفکراتی قوی برای درست کردن تخیلات در ذهن خود دارد. با آرزو و دلسوزی و مهربانی های فراوانش کوشش کرده که زندگی تازه و خوبی را شروع کند. هر اندازه که واسه ی داخل شدن به این جهان جدید می بایست دشواریهای زیادی را سپری نماید و اما آینده به اندازه ای برایش قشنگ است و پر از امید است که واسه ی دستیابی به آن با هر سختی می جنگد و با هر شرایطی کنار می آید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آنی شرلی تماس بگیرید.

دانلود کتاب آنی شرلی