کتاب این قهوه بی مزه است که توسط ولفگانگ بورشرت نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای هفده صفحه می باشد.نویسنده معروف ولفگانگ بورشرت یکی از شاعران و نمایشنامه‌نویسان آلمانی بوده است.او در بیست مه هزار و نهصد و بیست و یک داخل هامبورگ متولد شده است. او سن بسیار کمی داشت که عازم سربازی شد. او را در جنگ به جبهه شرق در روسیه فرستادند. و در آنجا زخمی گشته و همان وقت مریض شد.و به دلیل اینکه هیتلر را مسخره می کرد و با حرفهایی مخالف جنگ حال و روحیات سربازهای دیگر را ضعیف می کرد به آلمان فرستاده شد. او در یکی از دادگاه های نظامی به مرگ محکوم شد و چند ماهی می گذشت که در انتظار اجرا شدن حکم خویش بود. ولی در آخر به موجب زیاد شدن مریضیش و آنکه دیگر امیدی به زنده ماندنش نبود بخشیده و هم چنان به جبهه فرستاده شد. در آخر جنگ با آنکه بسیار بیمار بود امید و عشق نگاشتن او را دو سال زنده نگه داشت. و در این زمان کم به روشی واقع‌گرایانه و نمادین زندگی و سرگذشت سربازهای برگشته از جنگ را در قصه های کوتاه و شعر های خود جای داد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب این قهوه بی مزه است تماس بگیرید.

دانلود کتاب این قهوه بی مزه است