کتاب قربانی علم که توسط برانیسلاو نوشیچ نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای سیزده صفحه می باشد.رانیسلاو نوشیچ یکی از نویسنده های مشهور و سرشناس یوگسلاو در سال هزار و هشتصد و شصت و چهار داخل شهر بلگراد در خانواده ی بازرگانی که تمامی ثروت خود را از دست داده بودند متولد شده است. درس خود را در خصوص حقوق به آخر رساند .اما هیچ وقت نتوانست علاقه ای به رشته وکالت پیدا کند. به کارهای مختلفی همانند هنرپیشه شدن و کارمندی و معلمی مشغول و در حال انجام کار بود.ولی عاقبت ادبیات و تاتر بودند که توانستند او را در کنار خود نگه دارد. نوشیچ در کتابها و نوشته های انتقادی زیادی که نگاشته اوج شادی و خنده و همچنان اوج غم و اندوه زندگی را به مرم نشان می داد.جامعه خویش را بسیار خوب می‌شناخت.اندوه و سختی و درد را دیده و با شیرین‌ترین حرفها و کلمات آنها را به تصویر می کشاند.با توجه بسیار خاص و زیرکانه‌ای اندیشمندانی را که اعتقادات و نظریات آنها با امور واقعی زندگی فاصله زیادی داشت را رسوا می نمود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قربانی علم تماس بگیرید.

دانلود کتاب قربانی علم