کتاب اسفرود که توسط هاروکی موراکامی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای سیزده صفحه می باشد.موراکامی در دوازده ژانویه هزار و نهصد و چهل و نه داخل کیوتو ژاپن متولد شده است. در سال هزار و نهصد و شصت و هشت به دانشگاه هنرهای نمایشی واسدا رفت. در آوریل سال هزار و نهصد و هفتاد و هشت در وقتی که مسابقه بیسبال را نگاه می کرد ایده نخستین اثرش به آواز باد گوش بسپار به فکر و اندیشه اش رسید. در سال هزار و نهصد و هفتاد و نه این نوشته چاپ گشت و در آن سالها بود که جایزه نویسنده جدید گونزو را به دست آورد . این اثر از هشتمین قصه رمان بیدکور زن خفته نوشته ی هاروکی موراکامی گرفته شده است.به دنبال نمونه جمع شده ی منظومه ی موراکامی وقتی که به آخر لکان سیمانی نازک رسیدم خو را در کوریدری پیدا نمودم.که انگار تا آخر زندگی ادامه پیدا می کند. یک دهلیز خیلی دور و بلند با سقفی آنچنان بلند که بسیار شباهت به یک کانال خشک شده بود تا یک دالان. اصلا تزئینات و دکوری در آنجا دیده نمی شد. یک دالان و نه شکل بیشتر.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اسفرود تماس بگیرید.

دانلود کتاب اسفرود