کتاب پی پی جوراب بلند که توسط آسترید لیندگرن نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و بیست و نه صفحه می باشد. برای کودکان شخصیتهای ناشناخته داخل داستان روح قهرمانی و خودنمایی گرفته است. کودگان در اندیشه هایشان تمام وقت خود را جای قهرمانان داستانها می گذارند. برای آنکه شاهزادهای افسانه ای اسب طلایی سوار هستند و در بین ابرها پرواز می نمایند و در دنیای وهم و خیال قهرمان است .اما در واقعیت گوشه گیر و منزوی می باشد و اگر بازی هم کرده از آن لذت نبرده برای آنکه هر کاری خواسته انجام دهد مانع او شدند.پی‌پی در این نوشته دخترک کوچکی می باشد کخ نه سال دارد و به طور کامل مستقل و دور از خانواده اش زندگی می کند. او دختریست بسیار خوشضحال و مهربان که گیسوان قرمزی داشته و پدرش پادشاه جزیره آدمخوارها می باشد. پی پی با میمون کوچولویی به اسم آقای نیلسون و یک اسب به زندگی خود مشغول است . رفتار او به طور کامل متفاوت با هم سن و سالهایش می باشد و شخصیتی باهوش و زیرک دارد و دارای قدرتی بسیار خاص است.به گونه ای که اسب خود را یک‌ دست بلند می کند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پی پی جوراب بلند تماس بگیرید.

دانلود کتاب پی پی جوراب بلند