کتاب قاتل در جستجوی سپر بلائی مناسب که توسط گریگوری مک دونالد نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای دویست و پنجاه و دو صفحه می باشد.قاتل در جستجوی سپر بلائی مناسب کتابی می باشد که به دسست سهیل بیضائی به فارسی برگردانده شده است.مک دونالد سال های زیادی دبیر قسمت ادبی روزنامه ای به نام بوستون گلوب بوده است و خیلی از انتقاد کنندگان ادبی آمریکا او را یکی از استادان معروف ژانر ادبیات طنز جنایی داخل آمریکا دانسته اند. نگاشتن این مجموعه را از سال هزار و نهصد و هفتاد و چهار آغاز کرد. ده ها میلیون نسخه ازاثر فلچ در تمامی دنیا به فروش رسیده است و جایزه ادگار را واسه ی نگارنده اش به دست آورده است. او هم اکنون در سال هزار و نهصد و نود و دو بهترین نگارنده ی خارجی در جایزه ادبی مسکو شده است.او دوستدار نگاشتن مجموعه داستانهای دنباله دار پلیسی بوده است . مجموعه نوشته های فلچ از مشهورترین نمونه های جمع آوری شده از رمان های جنایی کشور آمریکا می باشد و او به این سبب همچنان جایزه های بسیاری را کسب کرده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قاتل در جستجوی سپر بلائی مناسب تماس بگیرید.

دانلود کتاب قاتل در جستجوی سپر بلائی مناسب