کتاب جنایت در مجتمع که توسط آگاتا کریستی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و پنجاه و یک صفحه می باشد. جنایت در مجتمع مسکونی داستانی پلیسی می باشد که از نمونه های داستان‌های پوآرو است و در تاریخ پانزده مارس هزار و نهصد و سی و هفت داخل بریتانیا به انتشار رسیده می باشد. غروب یکی از ایام ماه های نوامبر بود که رئیس پلیس اداره آگاهی انگلستان همراه با دوست قد کوتاه خویش به اسم هرکول پوارو در یکی از خیابان های بسیار دور افتاده از لندن پیاده روی می کردند. هرکول پوارو کاراگاه بسیار ماهر بلژیکی به سبب کشف کردن رازهای جنائی در انگلستان بسیار مشهور شده بود.این موضوع دلیل به وجود آمدن دوستی میان او و مقامهای کارآگاهی کشور انگلستان نیز شده بود. در همان شب داخل لندن جشن آتش بازی برپا بود و گلوله های نورانی و درخشان رنگارنگ چهره ی زیبایی به آسمان داده بودند.صدای منفجر شدن ترقه ها با منظره ی پخش شدن زنجیره های آتشی هماهنگی زیبا و شگفت آوری به وجود آورده بودند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جنایت در مجتمع تماس بگیرید.

دانلود کتاب جنایت در مجتمع