کتاب قتل در کشتی که توسط یان فلمینگ نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و پانزده صفحه می باشد. یان فلمینگ نگارنده ی انگلیسی و آفریننده ی داستان‌های معروف جیمز باند می باشد . یان فلمینگ در سال هزار و نهصد و پنجاه و سه میلادی نخستین اثر از نمونه های جیمز باند را با عنوان کازینو رویال به چاپ رساند. او پس از یازده سال از دنیا رفت و در این مسیر در کل چهارده نوشته از مجموعه جیمز باند را نگاشت.ایان فلمینگ قبل از آنکه به نویسندگی پرداخته باشد چندین شغل داشته است. جیمز باند هم اکنون با کد دو صفر هفت نیز معروف شد. داستان‌های باند در فهرست نوشته های مشهور و پرفروش تاریخ می باشد که زیادتر از صد میلیون نسخه از آنها در تمامی دنیا به فروش رفته است. آخرین رمان فلمینگ با عنوان اختاپوس و روشنایی‌های روز در سال هزار و نهصد و شصت و شش دو سال پس از فوت فلمینگ به انتشار رسید. او در دانشگاه هایی از جمله آیتون و لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ و ژنو درس خوانده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قتل در کشتی تماس بگیرید.

دانلود کتاب قتل در کشتی