کتاب نفوس مرده که توسط نیکلای گوگول نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و هفتاد و چهار صفحه می باشد.این داستان درمورد حادثه های سرنوشت و زندگی خرده‌مالکی اشرافی می باشد به اسم چیچیکوف که تصمیم داشته است پولدار شود. به این سبب نیل واسه ی رسیدن به اهدافش خود از شغل بی ارزش و کوچک خویش داخل گمرک دست کشیده و او را ول می کند و مسیری بخصوص پیدا می نماید.که تا هم احمقان را گول بزند و فریب دهد و هم اداره مالیات را بپیچپاند. او با قیمت مناسبی سرفها را که پس از آخرین سرشماری از بین رفته و فوت کرده اند و اما همچنان از طرف اداره مالیات زنده به حساب می آیند خریده تا بتواند روی کاغذ آنها را به منطقه هایی انتقال دهد که در این منطقه ها به آنهایی که صاحب تعداد بسیاری دهقان بودند زمینهای بزرگی می دادند. با این نیرنگ و حیله مالکان این مزارع قادر بودند از بانکهای دولتی پول و یا وام بگیرند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نفوس مرده تماس بگیرید.

دانلود کتاب نفوس مرده